NJOFTIM PËR VENDE VAKANTE PUNE
NJOFTIM PËR VENDE VAKANTE PUNE

Njoftim për vende vakante pune pranë Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara, datë 08.03.2021.

NJOFTIM DREJTUAR AUTORITETEVE KONTRAKTORE
NJOFTIM DREJTUAR AUTORITETEVE KONTRAKTORE

Njoftim nr. 99 prot. datë 14.01.2021 drejtuar Autoriteteve Kontraktore zbatuese të VKM 82/2018, i ndryshuar.

NJOFTIM PËR VENDE VAKANTE PUNE
NJOFTIM PËR VENDE VAKANTE PUNE

Njoftim për vende vakante pune pranë Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara, datë 16.12.2020.

NJOFTIM DREJTUAR AUTORITETEVE KONTRAKTORE
NJOFTIM DREJTUAR AUTORITETEVE KONTRAKTORE

Njoftim nr. 2089 prot. datë 15.10.2020 drejtuar Autoriteteve Kontraktore zbatuese të VKM 82/2018, i ndryshuar.

NJOFTIM PËR VENDE VAKANTE PUNE
NJOFTIM PËR VENDE VAKANTE PUNE

Njoftim për vende vakante pune pranë ABP, datë 17.09.2020.

NJOFTIM DREJTUAR AUTORITETEVE KONTRAKTORE
NJOFTIM DREJTUAR AUTORITETEVE KONTRAKTORE

Njoftim nr. 1743/1 prot. datë 02.09.2020 drejtuar Autoriteteve Kontraktore zbatuese të VKM 82/2018, i ndryshuar.

NJOFTIM- LISTA E PERDITESUAR BPA – 22.06.2020
NJOFTIM- LISTA E PERDITESUAR BPA – 22.06.2020

Lista e Përditësuar e Bizneseve të Përpunimit Aktiv!

NJOFTIM DREJTUAR OPERATORËVE EKONOMIKË
NJOFTIM DREJTUAR OPERATORËVE EKONOMIKË

Njoftim nr. 1100 prot. datë 16.06.2020 drejtuar Operatorëve Ekonomikë.

NJOFTIM DREJTUAR AUTORITETEVE KONTRAKTORE
NJOFTIM DREJTUAR AUTORITETEVE KONTRAKTORE

Njoftim nr. 1111 prot. datë 16.06.2020 drejtuar Autoriteteve Kontraktore zbatuese të VKM 82/2018, i ndryshuar.

NJOFTIM- LISTA E PERDITESUAR BPA -04.06.2020
NJOFTIM- LISTA E PERDITESUAR BPA -04.06.2020

Lista e Përditësuar e Bizneseve të Përpunimit Aktiv!

NJOFTIM- LISTA E PERDITESUAR BPA -03.06.2020
NJOFTIM- LISTA E PERDITESUAR BPA -03.06.2020

Lista e Përditësuar e Bizneseve të Përpunimit Aktiv!

NJOFTIM- LISTA E PERDITESUAR BPA -02.06.2020
NJOFTIM- LISTA E PERDITESUAR BPA -02.06.2020

Lista e Përditësuar e Bizneseve të Përpunimit Aktiv!

NJOFTIM- LISTA E PERDITESUAR BPA -28.05.2020
NJOFTIM- LISTA E PERDITESUAR BPA -28.05.2020

Lista e Përditësuar e Bizneseve të Përpunimit Aktiv!

NJOFTIM- LISTA E PERDITESUAR BPA -24.05.2020
NJOFTIM- LISTA E PERDITESUAR BPA -24.05.2020

Lista e Përditësuar e Bizneseve të Përpunimit Aktiv!

NJOFTIM- LISTA E PERDITESUAR BPA -22.05.2020
NJOFTIM- LISTA E PERDITESUAR BPA -22.05.2020

Lista e Përditësuar e Bizneseve të Përpunimit Aktiv!

NJOFTIM- LISTA E PERDITESUAR BPA -21.05.2020
NJOFTIM- LISTA E PERDITESUAR BPA -21.05.2020

Lista e Përditësuar e Bizneseve të Përpunimit Aktiv!

NJOFTIM- LISTA E PERDITESUAR BPA -20.05.2020
NJOFTIM- LISTA E PERDITESUAR BPA -20.05.2020

Lista e Përditësuar e Bizneseve të Përpunimit Aktiv!

NJOFTIM- LISTA E PERDITESUAR BPA -19.05.2020
NJOFTIM- LISTA E PERDITESUAR BPA -19.05.2020

Lista e Përditësuar e Bizneseve të Përpunimit Aktiv!

NJOFTIM- LISTA E PERDITESUAR BPA -17.05.2020
NJOFTIM- LISTA E PERDITESUAR BPA -17.05.2020

Lista e Përditësuar e Bizneseve të Përpunimit Aktiv!

NJOFTIM- LISTA E PERDITESUAR BPA -15.05.2020
NJOFTIM- LISTA E PERDITESUAR BPA -15.05.2020

Lista e Përditësuar e Bizneseve të Përpunimit Aktiv!

NJOFTIM NR.710 PER AUTORITETET KONTRAKTORE DATE 07.05.2020
NJOFTIM NR.710 PER AUTORITETET KONTRAKTORE DATE 07.05.2020

Njoftim nr. 710 date 07.05.2020 për Autoritetet Kontraktore zbatuese të VKM 343/2020.

NJOFTIM- LISTA E PERDITESUAR BPA – 07.05.2020
NJOFTIM- LISTA E PERDITESUAR BPA – 07.05.2020

Lista e Përditësuar e Bizneseve të Përpunimit Aktiv!

NJOFTIM- LISTA E PERDITESUAR BPA – 06.05.2020
NJOFTIM- LISTA E PERDITESUAR BPA – 06.05.2020

Lista e Përditësuar e Bizneseve të Përpunimit Aktiv!

NJOFTIM- LISTA E PERDITESUAR BPA – 03.05.2020
NJOFTIM- LISTA E PERDITESUAR BPA – 03.05.2020

Lista e Përditësuar e Bizneseve të Përpunimit Aktiv!

NJOFTIM- LISTA E PERDITESUAR BPA – 02.05.2020
NJOFTIM- LISTA E PERDITESUAR BPA – 02.05.2020

Lista e Përditësuar e Bizneseve të Përpunimit Aktiv!

NJOFTIM- LISTA E PERDITESUAR BPA – 01.05.2020
NJOFTIM- LISTA E PERDITESUAR BPA – 01.05.2020

Lista e Përditësuar e Bizneseve të Përpunimit Aktiv!

NJOFTIM- LISTA E PERDITESUAR BPA – 30.04.2020
NJOFTIM- LISTA E PERDITESUAR BPA – 30.04.2020

Lista e Përditësuar e Bizneseve të Përpunimit Aktiv!

NJOFTIM- LISTA E PERDITESUAR BPA – 29.04.2020
NJOFTIM- LISTA E PERDITESUAR BPA – 29.04.2020

Lista e Përditësuar e Bizneseve të Përpunimit Aktiv!

NJOFTIM- LISTA E PERDITESUAR BPA – 28.04.2020
NJOFTIM- LISTA E PERDITESUAR BPA – 28.04.2020

Lista e Përditësuar e Bizneseve të Përpunimit Aktiv!

NJOFTIM- LISTA E PERDITESUAR BPA – 27.04.2020
NJOFTIM- LISTA E PERDITESUAR BPA – 27.04.2020

Lista e Përditësuar e Bizneseve të Përpunimit Aktiv!

NJOFTIM- LISTA E PERDITESUAR BPA – 26.04.2020
NJOFTIM- LISTA E PERDITESUAR BPA – 26.04.2020

Lista e Përditësuar e Bizneseve të Përpunimit Aktiv!

NJOFTIM- LISTA E PERDITESUAR BPA – 25.04.2020
NJOFTIM- LISTA E PERDITESUAR BPA – 25.04.2020

Lista e Perditesuar e Bizneseve te Perpunimit Aktiv!

NJOFTIM- LISTA E PERDITESUAR BPA – 24.04.2020
NJOFTIM- LISTA E PERDITESUAR BPA – 24.04.2020

Lista e Perditesuar e Bizneseve te Perpunimit Aktiv!

NJOFTIM- LISTA E PERDITESUAR BPA – 23.04.2020
NJOFTIM- LISTA E PERDITESUAR BPA – 23.04.2020

Lista e Perditesuar e Bizneseve te Perpunimit Aktiv!

NJOFTIM- LISTA E BPA – 22.04.2020
NJOFTIM- LISTA E BPA – 22.04.2020

Lista e Bizneseve te Perpunimit Aktiv!

NJOFTIM PËR OPERATORËT EKONOMIKË
NJOFTIM PËR OPERATORËT EKONOMIKË

Në mbështetje të aktit normativ nr.14, datë 11.04.2020, njoftojmë se Agjencia e Blerjeve të Përqendruara vendos në dispozicion të operatorëve ekonomik “biznes i përpunimit aktiv”, adresën zyrtare e-mail: covid19.abp@mb.gov.al  të dedikuar për administrimin e të gjitha shprehjeve të disponibilitetit, për mallra e shërbime të nevojshme për përballimin e situatës së krijuar nga epidemia COVID-19, gjatë gjithë kohëzgjatjes së saj.

NJOFTIM NR. 586/1 PROT. DATË 07/04/2020!
NJOFTIM NR. 586/1 PROT. DATË 07/04/2020!

Njoftim nr. 586/1 prot. datë 07.04.2020 drejtuar Autoriteteve Kontraktore zbatuese të VKM 82/2018, i ndryshuar si dhe Operatorëve Ekonomikë.

NJOFTIM NR. 586 PROT. DATË 07/04/2020!
NJOFTIM NR. 586 PROT. DATË 07/04/2020!

Njoftim nr. 586 prot. datë 07.04.2020 drejtuar Autoriteteve Kontraktore  dhe Operatorëve Ekonomikë.

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE
NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE
Kontribute vullnetare, Emergjenca / Voluntary contributions, Solidary Albania Emergency
Kontribute vullnetare, Emergjenca / Voluntary contributions, Solidary Albania Emergency
Dhuro online në e-albania
Dhuro online në e-albania
Shqipëria Solidare
Shqipëria Solidare

Agjencia e Blerjeve të Përqendruara fton të gjithë bashkëpunëtorët, shoqatat dhe bizneset të ofrojnë ndihmën e tyre në këtë moment solidariteti për familjet dhe qytetarët në nevojë të prekur nga tërmeti.

Njoftim
Njoftim

Njoftim për vende vakante pune pranë ABP, datë 13.11.2019.

MISIONI DHE OBJEKTIVAT

transparence
TRANSPARENCË
profesionalizm
PROFESIONALIZËM
integritet
INTEGRITET

DREJTORIA

E STRANDARDEVE DHE MONITORIMIT TË CILËSISË

Më tepër informacion

DREJTORIA

E SHQYRTIMIT TË ANKESAVE
TË PROKURIMEVE TË PËRQENDRUARA

Më tepër informacion

STRUKTURA PËRBËRËSE

DREJTORIA

TEKNIKE

Më tepër informacion

DREJTORIA

E ZHVILLIMIT TË PROKURIMEVE

Më tepër informacion

TRAJNIME

Trajnim 10 ditor në Shkollën Shqiptare të Administratës Publike
Trajnim 10 ditor në Shkollën Shqiptare të Administratës Publike