Miresivini ne faqen e Agjencisë së Blerjeve të Përqëndruara

Njoftime

1-Njoftim date 04.09.2019 drejtuar Autoriteteve Kontraktore zbatuese të VKM 82/2018, i ndryshuar.

Per te lexuar njoftimin klikoni : Njoftim per AK.

2-Njoftim date 27.05.2019 drejtuar Autoriteteve Kontraktore zbatuese të VKM 82/2018, i ndryshuar.

Per te lexuar njoftimin klikoni :Njoftim date 27.05.2019.

3- Njoftim për vend të lirë pune datë 16.05.2019. Për të lexuar njoftimin klikoni poshtë.

Njoftim per vend te lire pune.

4-Njoftim date 11.04.2019 drejtuar Autoriteteve Kontraktore zbatuese të VKM 82/2018, i ndryshuar.

Për të lexuar njoftimin klikoni : Njoftim per AK.

5- Takim i hapur për procedurën e prokurimit me objekt “Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash ”, konkretisht në lidhje me specifikimet teknike dhe unifikimin e tyre.

Për të lexuar dokumentin klikoni: Takim i hapur

6- Njoftim date 20.03.2019 drejtuar Autoriteteve Kontraktore zbatuese të VKM 82/2018, i ndryshuar.

Per te lexuar njoftimin klikoni : Njoftim date 20.03.2019

7- Njoftim per takim te hapur me Operatoret Ekonimike per proceduren e prokurimit “Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash”.

Per te lexuar njoftimin klikoni : njoftim per takim te hapur

8- Njoftim për Autoritetet Kontraktore zbatuese të VKM 82/2018, i ndryshuar.

Për të lexuar dokumentin klikoni linkun: Njoftim për Autoritetet Kontraktore

9-Njoftim për vend të lirë pune. Për të lexuar njoftimin klikoni poshtë.

Njoftim per vend te lire pune.

 

Me te fundit