Miresivini ne faqen e Agjencisë së Blerjeve të Përqëndruara

Drejtoria e Zhvillimit te Prokurimeve.

Merret me hapjen dhe shqyrtimin e ofertave të operatorëve ekonomik pjesëmarrës. Hartimi i procesverbalit te vleresimit dhe hartimin e raportit permbledhes . Kontrollin e dokumentave te OE fitues  dhe hartimin e nje procesverbali.

 

Për të marrë më shumë informacion mund të dërgoni një email tek adresa: zhvillimiprokurimeve.abp@mb.gov.al 

Me te fundit