Njoftime

DHURONI ONLINE PËRMES E-ALBANIA

Kontribute vullnetare, Emergjenca / Voluntary contributions, Solidary Albania Emergency

Shqipëria Solidare

Dhuro online përmes e-albania dhe ndihmo në lehtësimin e pasojave nga tërmeti! Ju mund të dhuroni duke përdorur një kartë krediti ose debiti të çdo banke drejt llogarisë së Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.

Kontributi i dhënë nga ana juaj do të përdoret nga Emergjencat Civile në ndihmë të të dëmtuarve nga tërmeti.

Për çdo pyetje apo paqartësi lidhur me dhurimin përmes https://e-albania.al/dhuro mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al