Miresivini ne faqen e Agjencisë së Blerjeve të Përqëndruara
Të tjera

Takim i hapur për procedurën e prokurimit me objekt “Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash ”, konkretisht në lidhje me specifikimet teknike dhe unifikimin e tyre

Sot në datën 25.03.2019 ora 11:00 u zhvillua takimi i hapur me disa operatorë ekonomik  të cilët kanë objekt veprimtarie ekonomike shitjen e orendive dhe pajisjeve për mobilim zyrash , për të diskutuar rreth problematikave dhe sugjerimeve për procedurën e prokurimit me objekt “Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash”, konkretisht në lidhje me specifikimet teknike dhe unifikimin e tyre.

 

Me te fundit