Miresivini ne faqen e Agjencisë së Blerjeve të Përqëndruara
Të tjera

Takim i hapur për procedurën e prokurimit me objekt “Sigurim automjetesh”, konkretisht në lidhje me specifikimet teknike dhe unifikimin e tyre

Në datën 16.11.2018 ora 12:30 u zhvillua takimi i hapur me disa operatorë ekonomik  të cilët kanë objekt veprimtarie ekonomike sigurmin e automjeteve, për të diskutuar rreth problematikave dhe sugjerimeve për procedurën e prokurimit me objekt “Sigurim automjetesh”, konkretisht në lidhje me specifikimet teknike dhe unifikimin e tyre.

Me te fundit