Kontribute vullnetare, Emergjenca / Voluntary contributions, Solidary Albania Emergency
Kontribute vullnetare, Emergjenca / Voluntary contributions, Solidary Albania Emergency
Dhuro online në e-albania
Dhuro online në e-albania
Shqipëria Solidare
Shqipëria Solidare

Agjencia e Blerjeve të Përqendruara fton të gjithë bashkëpunëtorët, shoqatat dhe bizneset të ofrojnë ndihmën e tyre në këtë moment solidariteti për familjet dhe qytetarët në nevojë të prekur nga tërmeti.

Njoftim
Njoftim

Njoftim për vende vakante pune pranë ABP, datë 13.11.2019.

MISIONI DHE OBJEKTIVAT

transparence
TRANSPARENCË
profesionalizm
PROFESIONALIZËM
integritet
INTEGRITET

DREJTORIA

E STRANDARDEVE DHE MONITORIMIT TË CILËSISË

Më tepër informacion

DREJTORIA

E SHQYRTIMIT TË ANKESAVE
TË PROKURIMEVE TË PËRQENDRUARA

Më tepër informacion

STRUKTURA PËRBËRËSE

DREJTORIA

TEKNIKE

Më tepër informacion

DREJTORIA

E ZHVILLIMIT TË PROKURIMEVE

Më tepër informacion

TRAJNIME

Trajnim 10 ditor në Shkollën Shqiptare të Administratës Publike
Trajnim 10 ditor në Shkollën Shqiptare të Administratës Publike